Tiristor ST 326368

Browell šifra: 1949556
Za proizvođača: 
Linde