Sekundarni filter vazduha 0009831631

Browell šifra: 1940163
Za proizvođača: 
Linde
Za seriju: 
S40

Sekundarni filter vazduha za filter vazduha 0009831246