Filter vazduha 0009839013

Browell šifra: 1948632
Za proizvođača: 
Linde
Za seriju: 
351

Ovaj filter vazduha koristi sekundarni filter vazduha 0009839016